top of page

VILLKOR & INFORMATION

Följande allmänna villkor
Gäller vid försäljning av produkter av FPgravyr.se, org.nr. 556839-3648. Vid försäljning till Konsument tillämpar FPgravyr.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Leveranser och avbeställning

FPgravyr.se, som ingår i Genetrice AB org.nr. 556839-3648, kan leverera fotopolymerplåt till hela Norden. Leveranser sker i samarbete med oss vald speditör. Leveranser inom Sverige visas i din varukorg i slutet på ditt köp och är den faktiska fraktkostnaden som du som kund debiteras. Vi förbehåller oss dock rätten att justera fraktkostnaden i efterhand, men då blir du informerad av oss om det.


Du har rätt att annullera din order om du så vill inom 8 dagar. Leverans sker normalt inom 5-14 dagar för beställningsvaror. Vid leveranser utanför Sverige 5-14 dagar. FPgravyr.se är betalningsansvariga ifall varan skadas eller kommer bort under själva transporten till dig. Kommer varan bort eller blir skadad när du returnerar varan så är det du som är betalningsskyldig.
 

Om du som kund anser att leverans dröjer så att du inte längre önskar leverans av beställning, är det ditt ansvar att beställningen avbeställs i enlighet med köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit skickad är inte möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att ta emot beställningen. Avbeställning är inte giltig förrän kunden fått bekräftelse från FPgravyr.se via e-post eller telefon. Vid eventuell slutförsäljning till angivet pris eller på grund av att en vara utgått, har FPgravyr.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. FPgravyr.se meddelar kunden om ersättning eller om likvärdig produkt finns tillgängligt. Vid eventuell leveransförsening har du som kund rätt häva köpet utan kostnad. Vi fullföljer alla avtal för privatkonsumenter i enlighet med Konsumentköplagen och Distanshandelslagen.

 

Beställning

Beställningar som görs i en annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att FPgravyr.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. FPgravyr.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga FPgravyr.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.


Bekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse via mejl. Det är viktigt att den mejl-adress du angivit är din egen e-postadress. Spara alltid ditt bekräftelsemejl för att underlätta eventuell kontakt med vår kundtjänst.


Priser och Frakt
Alla våra priser är i SEK (svenska kronor). De priser som visas på FPgravyr.se är inklusive 25 % moms. Fri frakt vid order från 1500:- och upp (Gäller endast inom Sverige, i övriga Europa tillkommer fraktavgift - 450:- ex moms). Produkterna på FPgravyr.se visas exklusive frakt och redovisas i kassan. 


Momsen redovisas i slutet av ditt köp i din varukorg tillsammans med fraktkostnaden. Där kan du lätt se vad momsen är. Faktureringsavgift tillkommer på 59 SEK (ex moms). För att se fraktpriset gå till kassan.


Vi friskriver oss för eventuella felskrivningar, prisändringar, felaktiga specifikationer och felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser och för eventuell slutförsäljning.


Garanti

Vi lämnar garantier på våra produkter. Självklart följer vi konsumentköplagen och tar därför gärna emot reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så hjälper vi till så gott vi kan trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

 

Betalning med faktura
Med fakturabetalning kan du enkelt handla idag och betala inom 14 dagar från fakturadatum. Vi tar ut en administrationsavgift på 59 SEK (ex moms). Vi förbehåller oss rätten till förskottsbetalning om vi känner att det är nödvändigt. Vid obetald faktura förbehåller vi oss rätten till att överlåta fodringen till tredje part. Som ett led i vårt ökade miljöansvar kommer alla fakturor skickas ut med e-post i framtiden.


Ångerrätt
Privatkonsumenter har ångerrätt inom 14 dagar från det att du som kund har mottagit varan. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess obrutna, plomberade originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta FPgravyr.se via e-post info@fpgravyr.se eller på telefon 040-607 22 92 för att få en adress att skicka varan till. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid giltig reklamation eller ångerrätt utbetalas den totala återbetalningssumman till kunden inom 30 dagar.


Outhämtat paket
I de fall där paket inte hämtas ut på uthämtningsstället av kund eller inte tas emot vid hemleverans - debiterar vi en administrativ avgift på grund av extra hanteringskostnader. För närvarande är administreringsavgiften 250 SEK (ex. moms) för outhämtade paket.


Transportskadat gods
Om en vara från FPgravyr.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till FPgrayvr.se inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. Inom skälig tid räknas 7 dagar.


Reklamationsvillkor
Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor när du tar emot din leverans. När du fått din vara och ser att den inte stämmer med det du beställde, är skadad eller annat fel ska du kontakta kundtjänst. Du når oss på telefon 040-607 22 92 eller mejl info@fpgravyr.se. Vid felaktig vara eller annat problem är det viktigt att du uppger ditt ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar hur du skall returnera varan. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid giltig retur. I de fall returärendet inte är giltigt och FPgrayr.se har betalat frakten, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 100 SEK ex moms plus frakt tur och retur. FPgrayvr.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får du tillbaka pengarna. Om en vara är transportskadad skall FPgravyr.se kontaktas inom skälig tid. Reklamationsperiod är inom 2 månader.


Produktinformation
FPgravyr.se förbehåller sig rätten att justera priser, produktinformation, eventuella pris fel, produktbilder och erbjudanden. De produktbilder och informationstexter som finns på vår hemsida ska återspegla varan så gott det går. Vi reserverar sig för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Bilderna (till exempel färg kartor) kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator. FPgrayvr.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i FPgravyr.se sortiment förekommande produkter.

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut, myndighetsbeslut (till exempel bokföringslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
Köphistorik

Personuppgifter behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.
Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från ditt senaste köp.

 

 • Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan.

 • Vi använder IT-system för att skydda sekretess, integritet och tillgången på personuppgifter. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 • FPgravyr.se kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära ut ett registerutdrag - precis som tidigare - över dina personuppgifter som vi behandlar.
   

 • Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än FPgravyr.se intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. 

 • Under vissa förutsättningar, till exempel när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

 • Du har rätt att få en bekräftelse från oss att dina personuppgifter behandlas av företaget och tillgång till dessa.

 • När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format. 

 • Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 • För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträde som hjälper oss med fakturering, IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerhet för de uppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav som begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. 


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
FPgravyr.se som är en del av Genetrice AB med organisationsnummer 556839-3648 med adress Box 16, 235 21 Vellinge är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar av behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info@fpgravyr.se eller ring oss på 040-607 22 92


Ansvar för fel
FPgravyr.se ansvar för eventuella fel i leveransen är begränsad till gällande försäljningsvillkor. FPgravyr.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, inte överensstämmande, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.


Force Majeure
FPgravyr.se ska vara befriad från förpliktelser, skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.


Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir FPgravyr.se egendom till full betalning erlagts.


Tillämplighet
Våra köpevillkor tillämpas där svensk eller annan tillämplig lag er föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se. FPgravyr.se ingår ej avtal med kunder som är under 18 år, utan målsmans godkännande.


Tvist
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.


Frågor
Vid frågor kontakta kundtjänst via mejl på info@fpgravyr.se

bottom of page